Home

Projekty unijne w 7bulls.com

Projekty obecnie realizowane

POIR.02.03.06-14-0063/22

Tytuł projektu: "Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji przez 7bulls.com Sp. z o.o. w ramach programu Horyzont Europa.”

Termin realizacji projektu: 02.11.2021 – 16.12.2022

Budżet projektu: 239 310 zł

Wartość dofinansowania: 239 310 zł

Czytaj więcej

POIR.02.03.06-14-0079/21

Tytuł projektu: "Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji przez 7bulls.com Sp. z o.o. w ramach programu Horyzont Europa.”

Termin realizacji projektu: 1.07.2021 – 30.06.2022

Budżet projektu: 239 310 zł

Wartość dofinansowania: 239 310 zł

Czytaj więcej

NebulOuS

Tytuł projektu: A META OPERATING SYSTEM FOR BROKERING HYPER-DISTRIBUTED APPLICATIONS ON CLOUD COMPUTING CONTINUUMS

Akronim projektu: NebulOuS

Termin realizacji projektu: 1.09.2022 - 31.08.2025

Budżet projektu: € 8 478 106,00

Budżet 7bulls.com: € 625 000,00

Wartość dofinansowania: € 625 000,00

Czytaj więcej

BIECO

Tytuł projektu: Building Trust in Ecosystems and Ecosystem Components

Akronim projektu: BIECO

Termin realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.08.2023

Budżet projektu: € 4 999 607.50

Budżet 7bulls.com: € 395 000.00

Wartość dofinansowania: € 395 000.00

Czytaj więcej

PIACERE

Tytuł projektu: Programming trustworthy Infrastructure As Code in a sEcuRE framework

Akronim projektu: PIACERE

Termin realizacji projektu: 1.12.2020 - 30.11.2023

Budżet projektu: € 4 424 250.00

Budżet 7bulls.com: € 493 500.00

Wartość dofinansowania: € 493 500.00

Czytaj więcej

AI-SPRINT

Tytuł projektu: Artificial intelligence in secure privacy-preserving computing continuum

Akronim projektu: AI-SPRINT

Termin realizacji projektu: 1.01.2021 - 31.12.2023

Budżet projektu: € 4 997 750.00

Budżet 7bulls.com: € 345 750.00

Wartość dofinansowania: € 345 750.00

Czytaj więcej

MORPHEMIC

Tytuł projektu: Modelling and Orchestrating heterogeneous Resources and Polymorphic applications for Holistic Execution and adaptation of Models In the Cloud

Akronim projektu: MORPHEMIC

Termin realizacji projektu: 1.01.2020 - 31.12.2022

Budżet projektu: € 4 988 693.75

Budżet 7bulls.com: € 714 375.00

Wartość dofinansowania: € 714 375.00

Czytaj więcej

h-ALO

Tytuł projektu: Photonic system for Adaptable multiple-analyte monitoring of food-quality

Akronim projektu: h-ALO

Termin realizacji projektu: 1.01.2021 - 31.12.2023

Budżet projektu: € 4 239 432,00

Budżet 7bulls.com: € 277 375,00

Wartość dofinansowania: € 277 375.00

Czytaj więcej

AiCo

Tytuł projektu: "AiCo - Pierwszy robot edukacyjny dla dzieci 2-5 lat wspierający naukę języka angielskiego jako języka obcego”

Akronim projektu: E115708 - AiCo

Termin realizacji projektu: 1.11.2021 – 31.10.2023

Budżet projektu: € 1 988 943.75

Budżet 7bulls.com: 3 765 464.63 zł

Wartość dofinansowania: 1 882 732.31 zł

Czytaj więcej

Projekty zrealizowane

MELODIC

Tytuł projektu: Multi-cloud Execution-ware for Large-scale Optimized Data-Intensive Computing

Akronim projektu: Akronim projektu: MELODIC

Termin realizacji projektu: 1.12.2016 - 31.01.2020

Budżet projektu: € 4 890 223,75

Budżet 7bulls.com: € 988 091,25

Wartość dofinansowania: € 988 091,25

Czytaj więcej

FUNCTIONIZER

Tytuł projektu: "Wsparcie aplikacji serverless w środowisku multi-cloud”.

Akronim projektu: Akronim projektu: E11990 – Functionizer

Termin realizacji projektu: 1.06.2018 – 31.05.2021

Budżet projektu: € 901 975.75

Budżet 7bulls.com: 2 664 033.78 zł

Wartość dofinansowania: 1 598 420.28 zł

Czytaj więcej

ANDREAS

Tytuł projektu: AI Training Scheduler for Disaggregated Resource Clusters

Akronim projektu: Akronim projektu: ANDREAS

Termin realizacji projektu: 1.05.2020 - 28.02.2021

Budżet projektu: € 75 000.00

Budżet 7bulls.com: € 49 500.00

Wartość dofinansowania: € 25 000.00

Czytaj więcej

LARGO

Tytuł projektu: Narzędzie i metoda automatycznej migracji aplikacji do chmury i modelu serverless computing.

Akronim projektu: Akronim projektu: LARGO

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 – 28.02.2019

Budżet projektu: 1 266 899,33 zł

Wartość dofinansowania: 835 515,79 zł

Czytaj więcej

Porozmawiaj z naszym ekspertem! Dzielimy sie wiedzą.