LARGO

Tytuł projektu: Narzędzie i metoda automatycznej migracji aplikacji do chmury i modelu serverless computing.

Akronim projektu: LARGO

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 – 28.02.2019

Budżet projektu: 1 266 899,33 zł

Wartość dofinansowania: 835 515,79 zł

Projekt był realizowany w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Moduł 1.

text

contact_man

Porozmawiaj z naszym ekspertem! Dzielimy sie wiedzą.