LARGO

  • Project title: “Narzędzie i metoda automatycznej migracji aplikacji do chmury i modelu serverless computing”, which means “A tool and method for automatic migration of applications to the cloud and the serverless computing model”.

  • Project acronym: LARGO

  • Project duration:01.07.2018 – 28.02.2019

  • Overall costs of the project: 1 266 899,33 zł

  • Co-financing: 835 515,79 zł

  • Project was implemented under action: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Moduł 1., which means 1.2 Promoting enterprise investments in research and innovation,1.2.1 Support for research and development processes, Regional Operational Program of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for 2014-2020. Module 1.

text

European Funds
RP
kujawsko-pomorskie
eurostars
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
European Union