Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administrator danych: elib.pl Sp. z o.o., al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, tel. +48 22 583 10 93, praca@elib.pl
 • Cel przetwarzania danych: realizacja procesów rekrutacji oraz wypełnienie ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.
 • Podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 221 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6.
 • Wymóg podania danych: Podanie danych w zakresie określonym przepisami kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Okres przetwarzania i przechowywania danych:
  Dane zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a dane zbierane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
  Dane będą przechowywane w celu wypełnienie ciążących na administratorze obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 • Przysługujące prawa:
  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe podane są powyżej).
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7bulls
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
eurostars
European Funds
European Union