Bon na innowacje 2018

Poziom dofinansowania 85%

Co: dofinansowanie opracowania nowej lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii informatycznej (na poziomie usługi lub produktu)

Poziom dofinansowania: 85%, maksymalnie 340 tys. PLN

Organizator dofinansowania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo: MŚP - wielkość zatrudnienia <250, roczny obrót <50 mln EUR lub suma bilansowa <43 mln EUR.

Obsługa wniosku: Exeq.eu (doświdczenie w obsłudze finansowania projetów B+R - ponad 300 projektów)

Realizacja wniosku: Centrum Badawczo Rozwojowego, (np. 7bulls.com doświadczone w komercyjnym wdrażaniu innowacji)Posiadamy status CBR (Centrum Badawczo Rozwojowe) jako jedna z nielicznych firm IT oraz status CIR (analogiczny program na rynku francuskim). Do technologii i innowacji podchodzimy praktycznie. Dostarczyliśmy kluczowe rozwiązania między innymi dla:

   

7bulls
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
eurostars
European Funds
European Union