Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 2/2019

text

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dn. 14 listopada 2019 r. na zakup zakup pięciu komputerów developerskich posiadających konfigurację dedykowaną do równoległego, wielowątkowego przetwarzania dużych wolumenów danych, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 listopada 2019 r. wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy zlecenia.

Delkom 2000 Sp. z o.o.

W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 25 listopada 2019 r. analizy stwierdzono, że złożona oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

European Funds
RP
kujawsko-pomorskie
eurostars
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
European Union