Custom development dla bankowości

Posiadamy doświadczenie w integracji i tworzeniu dedykowanych systemów IT dla bankowości w zakresie:

 • przetwarzania płatności (payment hubs)
 • bankowości korporacyjnej
 • portali informacyjno-transakcyjnych
 • rozwiązań middleware

Osoba kontaktowa

Tadeusz Reczyński

Dyrektor ds. Doradztwa i Projektów

+48 509 674 001
+48 509 674 001 t.reczynski@7bulls.com

Główne kompetencje 7bulls.com to:

 • Tworzenie dedykowanych systemów IT ze szczególnym naciskiem na skalowalność, niezawodność i wydajność, wsparte głębokim branżowym know-how.
 • Integracja systemów bankowych, gdzie stos technologiczny może mieć 20 lub więcej lat (ze względu na specyficzny cykl życiowy produktów).
 • Zapewnianie jakości w projektach typu mission critical.
 • Rozwiązania enterprise cloud, których celem jest wyeliminowanie vendor lock-in dostawców, przy jednoczesnej redukcji kosztów i dotrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i prywatności przez mix usług public i private cloud.

 

W ramach współpracy z Clear2Pay, spółka 7bulls.com realizowała projekty m.in. dla:

 • Standard Bank of South Africa – system bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych oraz system płatności międzybankowych wdrożony w 13 krajach w Afryce.
 • Rabobank Netherlands – wysokowydajny system obsługujący płatności SEPA, zaprojektowany do obsługi do 30 mln transakcji dziennie.
 • Royal Bank of Scotland – zbudowanie i wdrożenie rozwiązań obsługujących płatności SEPA Credit Transfer i SEPA Direct Debit, wspierających bankowość wielooddziałową Banku.
 • Cooperative Financial Services – dwa odrębne projekty obejmujące system płatności w funtach (w oparciu o BACS), oraz system płatności natychmiastowych, realizowany w ramach krajowego, brytyjskiego systemu rozliczeniowego: UK Faster Payments.
 • Credit Suisse – system obsługi płatności SEPA (Credit Transfer, Direct Debit).
 • ING, Rabobank, Tata Steel, Randstad, Unicef, RWE, UPC – modernizacja systemu Corporate Payment Hub, umożliwiającego dużym organizacjom zarządzanie zasobami finansowymi dla całych grup przedsiębiorstw i dla wszystkich obsługujących je banków.

Osoba kontaktowa

Tadeusz Reczyński

Dyrektor ds. Doradztwa i Projektów

+48 509 674 001
+48 509 674 001 t.reczynski@7bulls.com