7bulls.com Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich
Strategia rozwoju firmy 7bulls.com

 

Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju firmy przez wdrożenie innowacji poprzez zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym realizowanych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.
7bulls. com Sp. z o.o. planuje, że w ramach podjętych przez Instytucję Otoczenia Biznesu prac, przeprowadzona zostanie analiza technologii będących w posiadaniu 7Bulls i dla przynajmniej jednej technologii spośród analizowanych opracowana zostanie strategia rozwoju firmy poprzez wdrożenie jej na rynek.

Całkowita wartość projektu: 167 280 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 108 800 PLN

www.mapadotacji.gov.pl