Melodic

Pełna automatyzacja Multi-Cloud dla systemów enterprise i Big Data. Ochrona przed vendor lock-in dostawców usług chmurowych. Multi-cloud, którym da się zarządzać.