Cloud Computing w oparciu o Melodic

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie Cloud Computing, w szczególności Cross- i MultiCloud w oparciu o platformę Melodic. Jesteśmy również partnerem Amazon Webservices i posiadamy zarówno doświadczenie, jak i certyfikowanych pracowników w zakresie budowy, migracji i utrzymania systemów na platformie AWS.

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie projektowania architektury i migracji rozwiązań Cloud Computing, w szczególności aplikacji Big Data i Artificial Intelligence.
  • Realizację projektów migracji do chmury wraz z dostosowaniem architektury rozwiązania – w tym konteneryzacja w oparciu o Docker i rozwiązania serverless.
  • Tworzenie i rozwój aplikacji chmurowych na platformie AWS i w modelu MultiCloud w oparciu o Melodic, wraz z wdrożeniem pięciu filarów architektury Cloud Computing.
  • Utrzymanie i audyt aplikacji chmurowych.

Jesteśmy partnerem w projekcie Melodic rozwijanym w ramach programu Horizon2020 www.melodic.cloud. Pomagamy zaplanować i wdrożyć system Melodic w organizacjach.