7quality

Zamawianie i odbiór jakości systemów IT przy jednoczesnym obniżeniu TCO systemu i liczby zmian po wdrożeniu.