7quality

Zamawianie i odbiór jakości systemów IT przy jednoczesnym obniżeniu TCO systemu i liczby zmian po wdrożeniu. Usługa jest laureatem ComputerWorld: Best In Cloud 2017.

-->