Bon na innowacje 2018

Poziom dofinansowania 85%

Co: dofinansowanie opracowania nowej lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii informatycznej (na poziomie usługi lub produktu)

Poziom dofinansowania: 85%, maksymalnie 340 tys. PLN

Organizator dofinansowania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo: MŚP – wielkość zatrudnienia <250, roczny obrót <50 mln EUR lub suma bilansowa <43 mln EUR.

Obsługa wniosku: Exeq.eu (doświdczenie w obsłudze finansowania projetów B+R – ponad 300 projektów)

Realizacja wniosku: Centrum Badawczo Rozwojowego, (np. 7bulls.com doświadczone w komercyjnym wdrażaniu innowacji)

Do kiedy: decyzja do 2 lipca 2018 (termin składania wniosków 23.07.2018, około 3 tygodnie na przygotowanie wniosku)Posiadamy status CBR (Centrum Badawczo Rozwojowe) jako jedna z nielicznych firm IT oraz status CIR (analogiczny program na rynku francuskim). Do technologii i innowacji podchodzimy praktycznie. Dostarczyliśmy kluczowe rozwiązania między innymi dla: